Danh mục sản phẩm

Bia, rượu & thuốc lá

Không chỉ các thực phẩm ngon và lành mạnh mới có hương liệu, Thái Hòa cũng cung cấp đến quý khách hàng các dòng hương đặc biệt, chuyên dùng cho công nghiệp sản xuất rượu, bia và thuốc lá. 

           HƯƠNG RƯỢU                        HƯƠNG BIA                                   

-          Hương gỗ sồi                     - Hương men bia                              

-          Hương Brandy                    - Hương lúa mạch                            

-          Hương Cognac                   - Chiết xuất lúa mạch                     

-          Hương rượu vang               - Hương hoa hobblon   

 -          Hương Rhum                      HƯƠNG THUỐC LÁ

 

-          Hương Vodka                        Virginia Casing

 

-          Hương rượu chuối                  MBO Casing   

 

 -        Hương Whisky                       Tonka Replacer       

                                              

                                                            Licorice

 

                                                            Black Devil

 

                                                           Coumarine Substitute