TRIẾT LÝ KINH DOANH


 

Tầm nhìn

Sáng tạo một thế giới hương vị độc đáo có nguồn gốc tự nhiên.

Sứ mệnh

Đáp ứng tối ưu nhu cầu cộng đồng thông qua việc sử dụng các nguồn lực tự nhiên thông minh và thân thiện.

Triết lý hoạt động

- Tạo ra sản phẩm chất lượng cao thông qua quy trình sản xuất tự động và tinh gọn.

- Sử dụng nguồn nguyên liệu an toàn, đảm bảo sức khỏe cho con người, thân thiện với môi trường.

- Nghiên cứu cải tiến sản phẩm liên tục, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Phấn đấu phát triển ngành hương vị Việt Nam lành mạnh, bền vững, nhanh chóng.