Xã hội

Phát triển bền vững về xã hội là một trong những mục tiêu quan trọng của PEROMA Việt Nam. Những hoạt động đóng góp cho sự phát triển bền vững này của PEROMA được tập trung vào cộng đồng mà PEROMA phục vụ, bao gồm những người dân, các tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Vì PEROMA hiểu rằng một cộng đồng mạnh mẽ là chìa khóa để đạt được sự phát triển bền vững, công ty đã và đang thực hiện nhiều hoạt động xã hội để đóng góp cho cộng đồng.

Các dự án phát triển bền vững cũng là một trong những hoạt động mà PEROMA đang thực hiện. Các dự án này bao gồm xây dựng hệ thống nước thải, xử lý rác thải và tái chế các sản phẩm không độc hại để tạo ra sản phẩm mới. Những dự án này không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới cho cộng đồng.

PEROMA Việt Nam đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các cộng đồng địa phương. Chúng tôi đào tạo và tuyển dụng nhân viên địa phương, thu mua nguyên liệu tự nhiên từ địa phương, lựa chọn đầu tư và thiết lập các nhà máy sản xuất gần khách hàng. Những hoạt động này giúp tạo ra những công việc ổn định và cơ hội phát triển cho cộng đồng địa phương.

Bên cạnh đó, PEROMA Việt Nam cũng đã đóng góp tích cực trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Trong đợt bùng phát đại dịch tại Việt Nam, chúng tôi đã giúp sức ủng hộ, quyên góp nhu yếu phẩm, bình oxi cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Điều này giúp hỗ trợ đáng kể cho các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong thời gian khó khăn này. Với tầm nhìn của mình, PEROMA Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động đóng góp tích cực, hỗ trợ cho các tổ chức từ thiện, giảm nghèo, giáo dục và các chương trình hỗ trợ khác. Chúng tôi hy vọng sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của xã hội và đem lại lợi ích cho cộng đồng.

PEROMA cũng đã đóng góp tích cực trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid19

Tuy nhiên, PEROMA cũng nhận ra rằng việc đạt được sự phát triển bền vững là một quá trình dài hơi và đòi hỏi sự đồng hành và hỗ trợ từ cộng đồng. Vì vậy, công ty sẵn sàng lắng nghe ý kiến của khách hàng, các tổ chức xã hội và các bên liên quan khác để cùng nhau tìm kiếm những giải pháp tốt nhất cho một tương lai bền vững.

PEROMA Việt Nam cam kết đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội và kinh doanh bền vững. Công ty hy vọng rằng, với sự hợp tác và đồng hành của các bên liên quan, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai bền vững và đem lại lợi ích cho cả cộng đồng và môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *