Môi trường

Chúng ta hiện đang đối mặt với những thách thức to lớn của biến đổi khí hậu, vấn đề ô nhiễm và suy thoái môi trường. Trong bối cảnh đó, phát triển bền vững trở thành một xu hướng không thể phủ nhận.

PEROMA Việt Nam – Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hương liệu và sản phẩm tự nhiên, chúng tôi cam kết sẽ luôn xem việc giảm thiểu tác động môi trường từ các hoạt động sản xuất là một phần không thể thiếu trong sự thành công và có được sự chấp nhận từ xã hội.

PEROMA luôn chú trọng giảm thiểu tác động đến môi trường từ các hoạt động sản xuất

Chúng tôi cam kết với các mục tiêu sau đây để đảm bảo một môi trường bền vững:

  • Phát triển và ứng dụng các công nghệ và kỹ thuật sản xuất thân thiện môi trường.
  • Ngăn ngừa ô nhiễm, bao gồm quản lý khí thải, nước thải và quản lý chất thải.
  • Sử dụng tài nguyên một cách bền vững.
  • Tăng cường hiệu quả năng lượng và giảm lượng khí thải nhà kính.
  • Bảo vệ đa dạng sinh học.

Chúng tôi cam kết luôn cải tiến các hoạt động sản xuất để đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn và các yêu cầu về môi trường liên quan đến sản xuất hương liệu và sản phẩm tự nhiên. Chúng tôi đảm bảo các đối tác và nhà cung cấp của chúng tôi cũng đáp ứng các yêu cầu tương tự về môi trường để đảm bảo sự phát triển bền vững cho ngành công nghiệp sản xuất hương liệu và sản phẩm tự nhiên ở Việt Nam.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *